Pravidla spolupráce

 Úvod / Pravidla spolupráce

Registrací do partnerského programu Affinito dává partner souhlas s následujícími podmínkami spolupráce. Zároveň souhlasí se zpracováním a registrací osobních údajů a dává souhlas k zasílání obchodních sdělení spojených s provozem partnerského programu Affinito.

1. Základní informace:

Provozovatelem partnerského (affiliate) programu Affinito je společnost Bonprint s.r.o. se sídlem Balbínova 529/1, Vinohrady, 120 00 Praha 2 • IČ: 05417074 • DIČ: CZ05417074 • e-mail: affinito@bonprint.cz. Společnost je zapsána v OR spisová značka C 263312 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“). Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou. Každý registrovaný partner může mít pouze jeden affiliate účet. Registrace partnera je bezplatná a provozovatel si vyhrazuje právo na schválení a odmítnutí partnera bez udání důvodu. Partner registrací do affiliate programu souhlasí s níže uvedenými podmínkami programu.

2. Kdo se může stát partnerem:

Partnerem se může stát právnická osoba nebo živnostník s oprávněním k výdělečné činnosti se schopností vystavovat faktury se sídlem / bydlištěm v České republice.

Fyzickým osobám starším 15 let bez jakéhokoliv oprávnění k výdělečné činnosti s trvalým bydlištěm v ČR bude v případě spolupráce vystavena poukázka na zboží v hodnotě nastřádané provize, která je určena k nákupu v některém z partnerských eshopů zapojených do affiliate systému Affinito.

3. Výše provize:

Výše provize je dána dle typu kampaně a vypočítává se z ceny zboží bez DPH. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provize bez předchozího upozornění partnera.

4. Forma reklamy:

Seznam všech použitelných reklamních formátů (grafické bannery, textové odkazy...) poskytuje provozovatel. Affiliate partner si z nich po přihlášení vybírá ve svém affiliate účtu. Je zakázáno použití odlišných formátů, než které poskytuje provozovatel, atypické formáty je vždy možné individuálně dohodnout.

Je přísně zakázáno:

 • šířit partnerské / affiliate odkazy jako spam v diskusních fórech, e-mailových a SMS zprávách...
 • napodobovat vzhled webových stránek a podstránek e-shopů zapojených do affiliate kampaní
 • nasazovat reklamní prvky na stránky, které v názvu domény obsahují název inzerenta
 • využívat automatizovaná otevírání webových stránek bez akce návštěvníka
 • vyzývat návštěvníka ke kliknutí na partnerské odkazy, nebo jim slibovat odměnu za takové jednání
 • zneužívat odkazy do kampaní, tak aby vyvolali mylný pocit u zákazníků, např. systémy na neexistující slevové kupóny, neplnohodnotné stránky s odkazy apod.

Partner se zavazuje provozovat internetové stránky v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými standardy a je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách. Partnerské odkazy nesmí být umístěny na stránky, které by mohly poškodit dobré jméno provozovatele nebo jeho inzerentů. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek včetně umístění odkazů na stránkách partnerů.

5. Provize je partnerovi počítána:

 • po uskutečnění nákupu zprostředkovaném přes affiliate / partnerský odkaz
 • z prodejní ceny zboží bez DPH a bez nákladů za dopravu
 • pokud má zákazník na svém počítači povoleny soubory cookies

Provize je partnerovi schválena až ve chvíli, kdy proběhne kontrola vrácených objednávek po 14 dnech od odeslání objednávky. Provizi obdrží ten partner, skrze něj se návštěvník proklikne naposledy. Přehled o aktuální výši provize a počtu uskutečněných prodejů najde partner v přehledné formě po přihlášení ve svém affiliate účtu v menu „Přehledy“.

6. Provize partnerovi počítána není:

 • jestliže uživatel proklikne partnerský odkaz a neuskuteční nákup
 • u nezaplacené nebo stornované objednávky
 • v případě ukončení spolupráce / odhlášení z affiliate programu

Provozovatel si vyhrazuje právo nevyplatit provizi partnerovi v případně porušení podmínek tohoto partnerského programu.

7. Vyplacení provize z affiliate programu:

O výplatu provize požádá partner po přihlášení do affiliate programu v menu „Přehledy“ v podsekci “Výplaty, které mám obdržet“, kde se po dosažení minimální částky 300 Kč ve schválených provizích aktivuje tlačítko „Požádejte o platbu“.

Provize se právnickým osobám nebo živnostníkům s oprávněním k výdělečné činnosti vyplácí na základě vystavené faktury na konci každého měsíce, konkrétně k 25.dni v měsíci. Výplata provize se provádí na bankovní účet partnera, který uvede v jeho osobním profilu v affiliate rozhraní. Pokud je partner plátce DPH, přičte si k fakturované částce 21 % DPH.

V případě, že partner není subjektem, který může vystavovat faktury, bude mu při požádání o provizi vystavena poukázka na zboží v hodnotě nastřádané provize, kterou uplatní při nákupu v některém z partnerských eshopů zapojených do affiliate programu Affinito (Autolepky.cz, Dekolepky.cz).

8. Odpovědnost provozovatele:

Provozovatel služby nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru nebo chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy, naruší se načítání webových stránek partnera, nedojde ke korektnímu zpracování prokliku či zprostředkování objednávky.

9. Informovaný souhlas se zasíláním obchodních sdělení:

Elektronické adresy zákazníků mohou být dle zákona č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec c, využívány pro účely obchodní a marketingové komunikace. Registrovaný uživatel dobrovolným poskytnutím své e-mailové adresy při své registraci do partnerského programu souhlasí se zasíláním obchodních sdělení z důvodu plnění affiliate služby. Registrovaný uživatel dává výslovný souhlas a oprávnění k výše uvedenému po dobu 10 let počínaje dnem registrace. Rozesílání propagačních materiálů a obchodních sdělení je oprávněným zájmem poskytovatele služby a slouží k seznámení registrovaných uživatelů s nabídkou nových produktů a affiliate služeb ve stejném rozsahu, ke které se registrovali.

Registrace do partnerského programu se provádí vždy souhlasem se zpracováním osobních údajů pro účely mark. komunikace dle zákona č. 480/2004 Sb., paragraf 7, odstavec b. Provozovatel se zavazuje, že odstraní ze své databáze již registrované uživatele i bez udání důvodu, pokud to bude jejich přání, případně že zamezí doručování obchodních sdělení a propagačních materiálů, taktéž na přání zákazníka. Odmítnutí zasílání obchodních sdělení je možné elektronicky, a to zasláním e-mailu na adresu prodejce nebo kliknutím na odhlašovací odkaz v zápatí každého zaslaného obchodního sdělení.

10. Ochrana osobních údajů:

Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a jsou získávána se souhlasem partnera při registraci do affiliate programu. Společnost Bonprint s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00070036. Veškerá data získaná od partnerů slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Podrobnější informace najdete v samostatné části věnované ochraně osobních údajů a souborům cookies.

11. Závěrečná ustanovení:

V případě porušení výše uvedených podmínek, si provozovatel vyhrazuje právo zrušit affiliate účet partnera a zablokovat tím výplatu jeho provizí. Zůstatek na účtu pak připadne provozovateli. Platnost podmínek affiliate programu není časově omezená. Podmínky mohou být průběžně aktualizovány. Jestliže partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast v partnerském (affiliate) programu ukončit a to zasláním emailu provozovateli s žádostí o ukončení spolupráce.